Sáo Si giáng hay sáo Sib là loại sáo có giọng Si giáng trưởng ở quảng thứ 4 nên còn được gọi là sáo Bb4, có thể hiểu đơn giản sáo Si giáng có nốt Si giáng thấp nhất. Tone sáo trung hòa nhất, không thấp, không cao, ở quãng tầm trung khớp với rất nhiều beat gốc của các bài hát trên mạng.

Hết hàng
400,000đ
Hết hàng
200,000đ